Czytaj więcej"/> Drukuj
Komicja trybusowe (comitia tributa) – w starożytnym Rzymie zgromadzenie tribus, czyli obywateli podzielonych na dane jednostki administracyjno-terytorialne, jakimi były właśnie tribus.
Skład zgromadzenia był zbliżony do concilium plebis z tym, że występowała tutaj niewielka liczba patrycjuszy. W praktyce jednak zgromadzenie to było niemal identyczne jak concilia plebis, stosowano na nim taką samą procedurę głosowania, ale podczas gdy comitia tributa zwoływał konsul lub pretor to concilium plebis zbierało się na wniosek trybuna ludowego.
W III w. p.n.e. komicja trybusowe stały się istotnym czynnikiem ustawodawczym w republice rzymskiej. Wszelkie reformy ustroju mogły być uchwalane tylko poprzez to właśnie zgromadzenie. Wydawano tutaj również ustawy (leges), ale raczej rzadko. Na komicjach trybusowych wybierano niższych urzędników kurulnych: edylów kurulnych i kwestorów. Do roku 131 p.n.e. głosowanie było jawne, a później na mocy lex Papiria z tegoż roku – tajne.
W przeciwieństwie do komicjów centurialnych na komicjach trybusowych ważną rolę odgrywały warstwy uboższe i tutaj mieli szerokie pole do popisu trybunowie ludu, którzy mogli występować z inicjatywą ustawodawczą.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-23 23:36:58