Czytaj więcej"/> Drukuj
Komicja kurialne (comitia curiata) – zgromadzenie kurii (składało się z 30 kurii po 10 z każdej tradycyjnej tribus: Tities, Ramnes i Luceres), na którym w zasadzie załatwiano sprawy czysto formalne, a więc np. zatwierdzano wybór przez comitia centuriata, urzędników nadając im imperium, czyli władzę wojskową i religijną. Zwoływał je zwykle konsul, pretor lub pontifex maximus dwa razy w roku: 24 marca i 24 maja.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-23 23:37:16