Czytaj więcej"/> Drukuj
Kolonia (z łac. colonia = 'osada rolnicza') - posiadłość państwa, nazywanego krajem macierzystym bądź metropolią, znajdująca się poza jego granicami i podlegająca zależności. Obszar taki był zarządzany przez władze znajdujące się w metropolii i nie miał on żadnego wpływu na decyzje podejmowane w kwestiach go dotyczących. Mieszkańcy kolonii nie posiadali pełni praw obywatelskich gwarantowanych mieszkańcom metropolii. Ponadto była ona obszarem ekspansji politycznej i eksploatacji gospodarczej (wykorzystywania zasobów surowcowych i ludzkich).
Po II wojnie światowej większość kolonii uzyskała niepodległość (dekolonizacja) lub forma ich zależności została przekształcona, tak, że posiadają one większe prawa.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-01 01:48:25