Czytaj więcej"/> Drukuj
Kod źródłowy (również źródło lub źródła) to program komputerowy w postaci takiej jaką tworzy ją człowiek w pewnym języku programowania, zazwyczaj jako tekst, ale też jako dane dla translatora, przeznaczony do analizowania i modyfikacji przez człowieka. Kod źródłowy jest przetwarzany na kod maszynowy zrozumiały dla maszyny (procesora), przez translator lub jest analizowany i wykonywany przez specjalny program zwany interpreterem, może być też przetworzona na kod pośredni
Oprócz poleceń dla maszyny źródło bardzo często zawiera komentarze mające wyjaśnić cel pewnych fragmentów kodu.

Otwartość kodu

Najpowszechniejszy obecnie sposób dystrybucji oprogramowania polega na dostarczaniu użytkownikowi binariów, czyli wersji już skompilowanej, bardzo trudnej do analizy działania oraz modyfikowania (w tym celu używa się zwykle narzędzi do disasemblacji). W związku z istnieniem błędów, powszechnością używania komputerów oraz szybkimi zmianami w informatyce w interesie użytkowników jest dostęp do źródeł programu, stąd z czasem coraz bardziej rośnie znaczenie ruchu Wolnego i Otwartego Oprogramowania (FLOSS).
Należy przy tym pamiętać że sam fizyczny dostęp do kodu źródłowego jest tylko warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do zapewnienia użytkownikowi możliwości swobodnego dokonywania i udostępniania zmian. Istotna jest także licencja na jakiej kod jest dostępny, to znaczy określenie warunków jego dozwolonego użytkowania. Najbardziej liberalne zasady pod tym względem zapewnia public domain, następnie licencja X11 (zwana powszechnie licencją MIT), rodzina licencji BSD, GNU LGPL, wreszcie GNU GPL, która wymaga udostępniania kodu źródłowego całego programu, w którym użyto choćby fragmentu kodu na licencji GNU GPL. Inicjatywy w rodzaju Shared Source nie dają już użytkownikom prawa do swobodnej dyspozycji wykonanymi zmianami czy poprawkami.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-13 06:48:10