Czytaj więcej"/> Drukuj
Kość_gnykowa -

Kość gnykowa (os hyoideum) - kość trzewioczaszki nie połączona bezpośrednio z kośćcem czaszki ani kręgosłupem. Ma kształt podkowy, zawieszona jest poniżej żuchwy. Bierze ona udział w ruchach krtani dzięki połączeniu z chrząstką tarczowatą za pomocą wzmocnionej więzadłowo błony tarczowo-gnykowej.
Na kości gnykowej wyróżniamy trzon (corpus ossis hyoidei), parę rogów większych (cornua majora) i parę rogów mniejszych (cornua minora).
Przyczepiające się do kości gnykowej mięśnie dzielimy na podgnykowe i nadgnykowe.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-09 10:34:58