Czytaj więcej"/> Drukuj
Klasyfikacja naturalna organizmów uwzględnia ich pochodzenie i wszechstronne podobieństwo.
Wszystkie organizmy powstały na drodze ewolucji. Pewne gatunki wymierały, inne dawały początek nowym (specjacja). Ich historię ewolucyjną (filogenezę) można przedstawić graficznie w postaci rozgałęzionego drzewa, zwanego drzewem rodowym lub drzewem filogenetycznym. Pień tego drzewa to jeden wspólny przodek wszystkich organizmów, natomiast konary to poszczególne linie ewolucyjne.
Dana grupa organizmów (takson) jest monofiletyczna, jeśli wywodzi się od jednego wspólnego przodka i obejmuje wszystkich jego potomków. Monofiletyczną grupą sa ssaki. Jeśli jednak jakaś grupa obejmuje dwa "konary" drzewa (lub więce), to jest ona polifiletyczna. Polifiletyczną grupą są np. wszystkie organizmy cudzożywne. Z kolei mienem parafiletycznej określa się grupę skupiającą organizmy pochodzące od jednego przodka, ale nie obejmującą wszystkich potomków. Przykładem takiej grupy mogą być człekokształtne. Pochodzą one od tego samego przodka, od którego pochodzi człowiek, ale człowiek nie jest zaliczany do tego taksonu, mimo bardzo bliskiego pokrewieństwa z szympansami. Poprawnego obrazu pokrewieństwa organizmów można się spodziewać jedynie w grupach monofiletycznych.
Doskonalenie metod klasyfikacji organizmów polega na dążeniu do tego, by jak najlepiej odzwierciedlały ich pokrewieństwo. Optymalny system klasyfikacji powinien oddawać rzeczywisty układ drzewa rodowego. Wszytkie taksony powinny być monofiletyczne. Współczesna wiedza zbliża nas do tego ideału, ale nie daje podstaw do skonstruowania takiego idealnego drzewa rodowego wszystkich organizmów.
Obecnie dzieli się świat istot ożywionych na pięć królestw: Bakterie, Protisty, Rośliny, Grzyby i Zwierzęta. Jest to podział zaproponowany już w XIX wieku (Ernst Haeckel), ale upowszechniony dopiero współcześnie, jako bardziej zbliżony do prawdy niż podział Linneusza. Nie jest on jednak wolny od wad, ponieważ królestwo bakterii obejmuje bakterie właściwe i archebakterie, które są ze sobą spokrewnione w spotób bardzo nieznaczny. Jest to grupa parafiletyczna, pochodząca od wspólnego przodka, ale nie stanowiąca odrębnej gałęzi drzewa. Istnieją też dane pozwalające sądzić, że archebakterie sa bliżej spokrewnione z innymi organizmami niż z bakteriami właściwymi. Parafiletyczne są też protisty, które pochodzą od jednego wspólnego przodka, ale będacego też przodkiem roślin, zwierząt i grzybów.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-16 13:36:13