Czytaj więcej"/> Drukuj
Klasyczny rachunek logiczny to system logiczny, na który składają się rachunek zdań oraz rachunek predykatów pierwszego rzędu (czyli rachunek kwantyfikatorów). Klasyczny rachunek logiczny w pełni wystarcza do przeprowadzenia zdecydowanej większości rozumowań matematycznych.
Klasyczny rachunek logiczny stanowi podstawową część logiki matematycznej. Inne jego nazwy to klasyczny system logiki oraz logika elementarna.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-17 00:50:42