Czytaj więcej"/> Drukuj
Kladystyka to sposób klasyfikacji oparty tylko i wyłącznie na pokrewieństwie. Kladystyka jako dziedzina nauki wyodrębniła się z systematyki organizmów żywych, ale obecnie jej metody bywają stosowane również w stosunku do języków czy memów.
Podstawowym pojęciem w kladystyce jest "klad", czyli organizmy mające wspólnego przodka. W ujęciu ortodoksyjnym klady rozdzielają się dychotomicznie, tworząc drzewo dychotomiczne. W praktyce rzadko udaje się udowodnić realność takich rozgałęzień ze wględu na powszechne w ewolucji zjawisko radiacji adaptatywnej.
W klasycznej systematyce grupy organizmów (taksony) mogą być: W kladystyce nie dopuszcza się grup polifiletycznych ani parafiletycznych, co jest postulatem skądinąd słusznym, ale trudnym do realizacji w praktyce - prowadzi do systematyki nadmiernie rozbudowanej, rewolucyjnie niezgodnej z dotychczasowo przyjętą, a więc mało użytecznej. Kladystyka stanowi teoretyczną podstawę współczesnej systematyki, ale praktyka często jest za nią daleko w tyle.
Klady siostrzane, czyli dwa najbliżej spokrewnione, charakteryzują się pewnymi cechami które dzieli się na plezjomorficzne (powstałe przed rozdzieleniem) i apomorficzne (powstałe po rozdzieleniu). Nazw "prymitywne" i "postępowe", które znaczą właściwie to samo, lecz były często nadużywane, lepiej unikać.

Przykład

Na rysunku widać pokrewieństwo niektórych gatunków małp (dla uproszczenia przyjmijmy, że wszystkie konieczne gatunki zostały zaznaczone). Co widać:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-16 12:23:21