Czytaj więcej"/> Drukuj
Kinetoplastydy (Kinetoplastida) - wiciowce zwierzęce; u podstawy wici znajduje się kinetoplast, który budową przypomina mitochondrium. Do grupy tej zalicza się zarówno wolnożyjące jak i pasożytnicze. U niektórych kinetoplastydów może występować błonka podobna jak u Parabasalia.
Do najgroźniejszych pasożytów w obrębie tej grupy to świdrowce (Trypanosoma).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-13 07:27:16