Czytaj więcej"/> Drukuj
Kilometr (symbol: km ) to jednostka wielokrotna jednostki długości - metra w układzie SI.
1 km = 0,621 mili
1 km = 1000 m
1 km = 1094 yd
1 km = 3281 ft
1 km = 10 000 dm
1 km = 100 000 cm
1 km = 1 000 000 mm

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-16 06:02:29