Czytaj więcej"/> Drukuj

Miara masy

Kilogram - jednostka masy, jednostka podstawowa układu SI - oznaczenie kg - jest to masa międzynarodowego wzorca (walca o wysokości i średnicy podstawy 39 mm wykonanego ze stopu platyny z irydem) przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar w Sèvres koło Paryża). Wzorzec kilograma został usankcjonowany uchwałą I Generalnej Konferencji Miar 1889. Oryginalnie za wzorzec był przyjmowany jeden litr wody o temperaturze czterech stopnii Celsjusza przy ciśnieniu normalnym.
Inne jednostki masy: cetnar, drachma, funt, gran, karat, kwintal, tona, uncja.

Miara siły

W układzie ciężarowym jednostek miar kilogram jest także jednostką siły - oznaczenie kG (przez duże G). Jest to siła, z jaką Ziemia przyciąga masę 1 kg w miejscu, w którym przyspieszenie ziemskie wynosi 9,80665 m/s2. Jest to pozaukładowa jednostka miary w układzie SI.
W niektórych krajach (np. na Węgrzech, w Austrii, w Niemczech, w Szwecji) kilogram siły był nazywany kilopondem i oznaczany kp.
1 kG = 1 kp = 9,80665 N

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-21 12:56:48