Czytaj więcej"/> Drukuj
Kibuc - (hebr., l.mn. kibucim) - w Izraelu spółdzielcze gospodarstwo rolne, w którym ziemia i środki produkcji są własnością wspólną. Ideowym podłożem powstawania kibucu jest połączenie syjonizmu z socjalizmem; wśród celów funkcjonowania kibucu ważne było przekształcenie świadomości Żydów poprzez nauczenie ich pracy fizycznej na roli oraz walki w obronie wspólnoty. Mieszkańcy kibucu nie mają własnego majątku, posiadają równe prawa i obowiązki; decyzje dotyczące strategii gospodarczej i podziału dochodów podejmuje walne zebranie kibucników; ono też wybiera komitet kierujący życiem kibucu między walnymi zebraniami. Przynależność do wspólnoty jest dobrowolna.
Pierwszy kibuc o nazwie Degania w pobliżu jeziora Genezaret założyli syjonistyczni pionierzy (chaluce) w 1910 r. Do najsłynniejszych należy kibuc im. Bohaterów Getta, założony 19 kwietnia 1949 roku przez ocalałych z powstania w getcie warszawskim.
W 1990 roku istniało 270 kibuców; w każdym z nich mieszkało około 200–700 osób; łącznie w kibucach mieszkało wówczas około 125 tys. ludzi (2,6% populacji Izraela). Obecnie wiele z nich prócz działalności rolniczej rozwija produkcję przemysłową.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-15 17:58:37