Czytaj więcej"/> Drukuj
Kelwin - jednostka temperatury w układzie SI, oznaczana dużą literą K, równa 1/273,16 temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody.
Skala Kelwina jest skalą absolutną, tzn. zero w tej skali oznacza najniższą teoretycznie możliwą temperaturę jaką może mieć kryształ doskonały, w którym ustały wszelkie drgania cząsteczek. Temperatura ta nie została nigdy zarejestrowana, gdyż praktycznie nie da się jej osiągnąć, lecz obliczona na podstawie funkcji uzależniającej temperaturę od energii kinetycznej drgań cząsteczek w krysztale doskonałym. Funkcję tę opracował Lord Kelvin; od niego pochodzi tez nazwa skali.
Inną skalą o tej właściwości są stopnie Rankine'a oparte na stopniach Fahrenheita.
Temperatura w kelwinach = Temperatura w stopniach Celsjusza + 273,15
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-05 17:15:52