Czytaj więcej"/> Drukuj
Kazimierz_Dąbrowski -
Kazimierz Dąbrowski (ur. 1 września 1902 w Klarowie k. Lublina, zm. 26 listopada 1980 w Warszawie) - psycholog, psychiatra i filozof, twórca teorii dezintegracji pozytywnej oraz pionier ruchu higieny psychicznej. Publikował również pod pseudonimem Paweł Cienin/Paul Cienin.
Zakres materiału szkoły powszechnej opanował w domu rodziców, w majatku Klarowo k. Lublina, potem uczył się w Gimnazjum Lubelskim (1916-1921) i będąc uczniem już studiował jako wolontariusz polonistykę na KUL, a następnie po maturze studiował medycynę - na UW w Warszawie, na UAM w Poznaniu i na Uniwersytecie w Genewie. Studiował równolegle psychologię na UAM w Poznaniu a nastepnie w Instytucie J.J. Rousseau w Genewie pod kierownictwem, J. Claparede`a i Jeana Piageta.
Obronił dwa doktoraty z medycyny (Genewa) i z psychologii (Poznań). Habilitację z zakresu psychiatrii dziecięcej przeprowadził na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 1948, ale została ona zatwierdzona dopiero zmianach politycznych 1956 roku.
Abraham Maslow zaproponował Dąbrowskiemu objęcie honorowej profesury na Uniwersytecie w Cincinnati, w którym pracował do emerytury. Do objęcia stanowiska nie doszło z przyczyn rodzinnych.
Zdrowie psychiczne
Zdrowie psychiczne jest to zdolność do rozwoju w kierunku wszechstronnego rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia coraz wyższej hierarchii rzeczywistości i wartości, aż do konkretnego ideału indywidualnego i społecznego.
K. Dąbrowski, Wprowadzenie do higieny psychicznej, Warszawa 1979, s. 39

Konflikty wewnętrzne
Konflikty wewnętrzne są zasadniczym elementem pozytywnym w tworzeniu hierarchii wartości, w tworzeniu wielopoziomowego psychicznego środowiska wewnętrznego oraz w budowie konkretnego ideału indywidualnego i społecznego. Dlatego jesteśmy zdania, że jednostka nie może realizować zdrowia psychicznego, w sensie zdrowia rozwijającego się bez udziału takich konfliktów. Z tego tez względu jednostki z konfliktami wewnętrznymi, z pewnej mierze również zewnętrznymi związanymni z pierwszymi i im podporządkowanymi będziemy podejrzewać o zdrowie psychiczne, a jednostki nie przejawiające takich konfliktów o uposledzenie uczuciowe (psychopatię), o upośledzenie umysłowe,
K. Dabrowski, Wprowadzenie do higieny psychicznej, s. 45

Wskaźniki rozwoju osobowego
Do głównych wskaźników rozwoju osobowego K. Dąbrowski zaliczył, m.in.:
1. wzmożoną pobudliwość psychiczną,
2. niski próg frustracji,
3. nerwice i psychonerwice,
4. konflikty wewnętrzne,
5. przystosowanie i nieprzystosowanie pozytywne
T. Kobierzycki, Osoba  dylematy rozwoju. Studium metakliniczne, Bydgoszcz 1989, s. 87

Książki

Doktoraty

filozofia człowieka: teologia duchowości: psychologia kliniczna:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-19 06:02:37