Czytaj więcej"/> Drukuj
Kazachowie to lud turecki zamieszkujący Środkową Azję, znany z doskonale opanowanej jazdy konnej i sposobu polowania z ptakami drapieżnymi.
Kazachowie są potomkami wczesnych ludów tureckich i plemion mongolskich. Na ich kulturę wpływ miały głównie kultura mongolska, perska, rosyjska oraz arabska.
Język kazachski posiada cechy charakterystyczne dla innych języków tureckich, podobieństwo jest tak duże, że Kazachowie, Uzbecy, Kirgizi, Tatarzy oraz Ujgurzy mogą porozumiewać się między sobą bez tłumaczy.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-24 13:10:29