Czytaj więcej"/> Drukuj
Kawaleria -

Jazda (Kawaleria (wł.), Konnica)
Historycznie: wojsko walczące, lub poruszające się na koniach

Kawaleria w Wojsku Polskim 1920-1939

W końcu 1920 w Wojsku Polskim było 27 pułków ułanów i 3 pułki szwoleżerów. Oddziały te należały do 10 samodzielnych brygad kawalerii. Po reorganizacji, w 1924 kawaleria w trybie pokojowym liczyła 40 pułków (w tym 27 pułków ułanów, 3 pułki szwoleżerów i 10 pułków strzelców konnych). W 1924 powołano Korpus Ochrony Pogranicza, w skład którego wchodziły szwadrony kawalerii.

w latach 1921-1926

w latach 1926–1935

W 1926 kawaleria była zorganizowana w dwanaście brygad dwupułkowych (w czterech Dywizjach Kawalerii) pięć brygad trzypułkowych i jedną brygadę jednopułkową. W latach 1929–1930 zlikwidowano kolejno dowództwa 1 DK, 3 DK oraz 4 DK. Organizacja kawalerii przedstawiała się następująco:

w latach 1936-1938

1 stycznia 1937 rozwiązano trzy brygady dwupułkowe (12, 13 i 17 BK) a pułki wcielono do innych brygad (1 BK zwiększono o 2 pułki i usamodzielniono). Na skutek tych zmian dowództwo 2 Dywizji Kawalerii zostało w praktyce pozbawione podległych mu jednostek, lecz istniało jeszcze do 1939 roku. 10 BK (dwupułkową) została próbnie przekształcona w Brygadę Zmotoryzowaną.
W wyniku kolejnej reorganizacji przeprowadzonej 1 kwietnia 1937 pozostało 11 brygad (5 czteropułkowych i 6 trzypułkowych), które otrzymały jednolite nazwy od rejonów kraju, w których stacjonowały.
W 1938 zmotoryzowany został również 1 psk i razem z 24 p.uł., 10 psk i 10 DAK podporządkowany Dowództwu Broni Pancernych. Z jednostek tych utworzono:

w roku 1939

W 1939 1 pułk kawalerii KOP podporządkowano Kresowej BK. 31 sierpnia 1939 kawaleria sformowana była w 11 brygad (pięć brygad czteropułkowych i sześć brygad trzypułkowych). W toku działań wojennych utworzone zostały:

Rodzaje:

Pojazdy:

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-27 15:24:58