Czytaj więcej"/> Drukuj
Kauczuk - ogólna nazwa dla nieusieciowanych polimerów o własnościach elastomerycznych.
Kauczuki charakteryzują się pewnymi szczątkowymi własnościami elastycznymi, przy bardzo słabych ogólnych własnościach mechanicznych. Stanowią one półprodukt do otrzymywania gumy w wyniku wulkanizacji, czyli chemicznego sieciowania cząsteczek tworzących kauczuk.
Kauczuki dzieli się na naturalne i syntetyczne.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-27 19:42:00