Czytaj więcej"/> Drukuj
Kaszubi (kasz. Kaszëbi) to słowiańska grupa etniczna wywodząca się od Pomorzan. Zamieszkują oni Pomorze Gdańskie i wschodnią część Pomorza Zachodniego. Dzielą się na wiele podgrup etnicznych, zróżnicowanych językowo i kulturowo, między innymi są to: Morzanie (Mòrzanie), Rybaki (Rëbôcë), Bylacy (Bëlôcë), Lesacy (Lesôcë), Józcy (Józcë, inna nazwa Mucnicy - Mùcnicë), Gachy (Gôchë), Krubanie (Krëbanie), Zaboracy (Zabòrôcë).
Część Kaszubów zachowała własną kulturę i język opierając się germanizacji i polonizacji. W 1906 roku otwarto we Wdzydzach pierwsze kaszubskie muzeum-skansen, obecnie jest to Kaszubski Park Etnograficzny.

Historia

Pierwszy raz nazwa określająca plemię kaszubskie wystapiła w 1238 roku w dokumencie wystawionym przez papieża Grzegorza IX w tytule książąt zachodniopomorskich dux Slavorum et Cassubia. Barnim III (1320-1368) używał tytułu dux Cassuborum ("książę Kaszubów"). W tym czasie książęta gdańscy nadawali sobie tytuł dux Pomeraniae.

Znani Kaszubi

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-14 19:31:57