Czytaj więcej"/> Drukuj
Karol Olgierd Borchardt (ur. 25 marca 1905 w Moskwie - zm. 20 maja 1986 w Gdyni), polski pisarz i marynarz, kapitan żeglugi wielkiej.
Urodził się w rodzinie lekarza, jego matka była urzędniczką. W dzieciństwie Karol z matką wyjechali do Paryża, po powrocie z Paryża zamieszkali w Wilnie, gdzie Borchardt uczęszczał do szkoły podstawowej, a potem do Gimnazjum Humanistycznego im. Adama Mickiewicza. W 1924 roku zdał maturę i wstąpił na Wydział Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Rok później rozpoczął naukę w Szkole Morskiej w Tczewie, którą ukończył w roku 1928. Ukoronowaniem jego kariery w żegludze było uzyskanie dyplomu kapitana żeglugi wielkiej w roku 1936. Od 1938 roku rozpoczął pracę w Państwowej Szkole Morskiej w Gdyni. Wybuch drugiej wojny światowej zastał go na morzu w czasie rejsu ćwiczebnego. Na polecenie władz udał się do Sztokholu, a potem do Szkocji. Potem pływał na transportowcach, przeżył zatopienie m/s Piłsudski i m/s Chrobry, podczas którego został ciężko ranny. W Latach 1942-1945 pracował w różnych instytucjach w Anglii. Po wojnie był organizatorem, a potem dyrektorem polskiego gimnazjum i liceum morskiego w Landwood w Anglii. Po odejściu ze szkoły, pływał w angielskiej linii żeglugowej. W 1949 r. wrócił do kraju na pokładzie statku m/s "Batory", pełniąc funkcję I oficera. W Polsce rozpoczął pracę dydaktyczną w Państwowym Centrum Wychowania Morskiego, następnie uczył w Technikum Rybołówstwa Morskiego w Gdyni (1951-1954) i w gdyńskiej Szkole Rybołówstwa Morskiego (1954-1968). 1 września 1968 po połączeniu Szkoły Rybołówstwa Morskiego z Państwową Szkołą Morską powstała Wyższa Szkoła Morska w Gdyni. W WSM prowadził wykłady aż do przejścia na emeryturę w listopadzie 1970.
Od 1958 r. Karol Olgierd Borchardt publikował artykuły w czasopismach "Morze", "Tygodniku Morskim", "Literach". W 1960 roku wydał książkę Znaczy Kapitan, która cieszyła się dużą popularnością, a jej autor otrzymał za nią wiele nagród i wyróżnień. Ta pozycja była wielokrotnie wznawiana i przekładana na języki obce.
Inne książki Borchardta to: wydane pośmiertnie Inne zainteresowania Karola Olgierda Borchardta to plastyka, malarstwo akwarelowe i rzeźba. Brał udział w programach telewizyjnych "Gawędy wilków morskich" i "Latający Holender".
Zmarł w 1986 roku i został pochowany na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni.
Ważniejsze nagrody:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-20 13:30:06