Czytaj więcej"/> Drukuj
Carl von Linné (urodzony 23 maja 1707 roku, zmarły 10 stycznia 1778 roku) (znany w Polsce jako Karol Linneusz), przyrodnik szwedzki, profesor uniwersytetu w Uppsali.
Jest autorem dzieła Systema Naturae, w którym opisał podstawy stworzonego przez siebie systemu klasyfikacji organizmów oraz binominalnego (dwuimiennego) nazewnictwa biologicznego, a takze klasyfikacji minerałów. Opisał około 6000 gatunków roślin i zwierząt (obecnie oznacza się je symbolem "L."). Stworzony przez niego system taksonomiczny, choć był sztuczny, stał się podwaliną współczesnej taksonomii. Mimo, że początkowo był kreacjonistą uważającym, że wszystkie istniejace gatunki zostały stworzone równocześnie, pod koniec życia dopuszczał możliwość powstawania nowych gatunków wskutek krzyżowania się istniejących już form życia.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-16 12:34:54