Czytaj więcej"/> Drukuj
Karelia (fin. Karjala) to kraina historyczna w północno-wschodniej Europie, która była zamieszkiwana przez lud Karelów. Państwa takie jak Rosja, Finlandia i Szwecja odgrywały pewną rolę w historii Karelii.
Obecnie kraina Karelia jest podzielona między Rosję i Finlandię. Znaczniejsza terytorialnie część należy do Rosji i tam dzieli się na Autonomiczną Republikę Karelii, która powstała w 1991 z Karelskiej ASRR oraz część Karelii wchodzącej w skład obwodu leningradzkiego. Części Karelii na terytorium Finlandii to Południowa Karelia i Północna Karelia. Znajdują się tam główne ośrodki przemysłowe m.in. w Lappeenranta i Joensuu.
Przemysł jest słabo rozwinięty, głównie leśny i wydobywczy.

Historia

Zamieszkana od VII tys. p.n.e. W prehistorii Karelia była słabo zasiedlona. Na początku n.e. na tereny Karelii przybyły współczesne plemiona fińskie. W X wieku powstało tu księstwo, które handlowało z Księstwem Kijowskim, pozostałymi fińskimi księstwami, oraz Wikingami. Główny ośrodek powstał nad jeziorem Ładoga, gdzie powstała stolica Karelii Vanha Laatokka. Karelowie stworzyli silny organizm przedpaństwowy. W 1187 roku zdobyli ówczesną stolicę Szwecji Sigtunę i zniszczyli ją. Karelowie od XII wieku ulegali wpływom Rosjan. W 1227 roku oficjalnie przyjęli prawosławie. Mimo uzależnienia od Księstwa Nowogrodu, zachowali odrębność. W 1293 roku częściowo opanowana przez Szwedów. Szwedzi założyli wiele nowych miast m.in. Kakisalmi, Pahkinasaari i wiele innych. W 1323 roku podpisano traktat w Pahkinasaari, który podzielił Karelię między Szwecję, a Nowogrodem. W XV-XVIII na Karelii toczyły się wojny między Szwecją a Rosją. W 1617 Rosja utraciła Karelię na rzecz Szwecji, a w 1721 roku na mocy traktatu Uusikaupunki Szwecja utraciła ją. Od 1809 roku należała do autonomicznego Wielkiego Księstwa Finlandii. W 1917 do Republiki Finlandii. W listopadzie 1939 roku wybuchła wojna zimowa o Karelię. Kiedy Rosjanie przełamali linię Mannerheima i zdobyli Viipuri ( Wyborg ), Finowie byli zmuszeni podpisać traktat pokojowy, na mocy którego Większość Karelii przeszłą w ręce Rosji. Ziemie te były zrujnowane. To co zostało, przeniesiono do Finlandii. Taka Sytuacja miałą miesjce z klasztorem w Valamo. Druga wojna wybuchła w 1941 roku( tzw. wojna kontynuacyjna ).Ostatecznie Finowie nie odzyskali tego regionu, a większość jego mieszkańców wyemigrowała do Finlandii. Część pozostała, głównie w Karelii Białomorskiej. Tylko część Karelii pozostała w granicach Finlandii. Na nowo zajętych terenach Związek Radziecki utworzył Karelo-Fińską SRR, a w 1956 roku Karelską ASRR. W 1990 Karelia proklamowała niepodległość, ale jednocześnie oddelegowała część swojej suwerenności Rosji i pozostała jej częścią. W 1992 roku podpisała nowy układ federacyjny z Federacją Rosyjską.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-12-02 10:33:36