Czytaj więcej"/> Drukuj
Ta strona traktuje o kabarecie jako sztuce estradowej, w osobnym artykule opisano film Kabaret.
Kabaret jest to forma sztuki widowiskowej mająca charakter zazwyczaj satyryczny. Widowiska kabaretowe tworzone są przez kilkuosobowe grupy artystów. Zazwyczaj są to grupy stałe. Ekspresja sztuki w przypadku kabaretu polega na prezentowaniu krótkich form, skeczy. Czasami grupy kabaretowe łączą się lub wymieniają członkami, wprowadzając dzięki temu nowe środki wyrazu.

Najbardziej znane kabarety zagraniczne

Najbardziej znane osoby związane z kabaretem za granicą

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-26 11:06:25