Czytaj więcej"/> Drukuj
Bajt (ang. byte) jest to najmniejsza adresowalna jednostka pamięci komputerowej, składająca się z bitów (ang. również bit).
Jeden bajt to zazwyczaj 8 bitów, choć nie jest to wcale określone. W pierwszych komputerach bajt mógł mieć również 4, 6, 7, 9 czy 12 bitów. Ośmiobitowy bajt po raz pierwszy pojawił się pod koniec 1956 roku, a został rozpowszechniony i uznany jako standard w 1964 r. po tym jak IBM wprowadził System/360. Aby uniknąć niejednoznaczności, jednostka składająca się z ośmiu bitów zwana jest również oktetem.
Bajt 8-bitowy można podzielić na dwie połówki 4-bitowe nazywane tetradami (ang. nibbles). Rozróżniamy młodszą (bity 1-4) i starszą (bity 5-8) tetradę.
Bajt wchodzi w skład słowa maszynowego (zwykle 2 bajty) oraz długiego słowa maszynowego (zwykle 4 bajty). W starszych maszynach standardu ICL, jak polskie "Odry", nie stosowano pojęcia bajt ani oktet, najmniejszą jednostką było 24-bitowe słowo maszynowe.

Skróty, konflikty z SI

Najczęściej stosowanym skrótem dla bajtu jest wielka litera "B" (w odróżnieniu od bitu oznaczanego małą literą "b"). Niestety, takie oznaczenie jest niezgodne z oznaczeniami układu SI - w nim bowiem B jest już zarezerwowane dla bela.
Można się także spotkać z oznaczeniem bajtu małą literą "b", które wprowadza jeszcze większe zamieszanie, kolidując z oznaczeniem "b" dla bitu

Wielokrotności

Praktycznie używane jednostki na oznaczenie wielokrotności bajtu to:
  1 kB = 1024 B (kB - kilobajt)

  1 MB = 1024 kB (MB - megabajt)

  1 GB = 1024 MB (GB - gigabajt)

  1 TB = 1024 GB (TB - terabajt)

  1 PB = 1024 TB (PB - petabajt)

  1 EB = 1024 PB (EB - eksabajt)


Warto zauważyć, że stosowanie przedrostków kilo, mega, giga i tera (oraz większych) w tej terminologii jest niezgodne z określeniami układu SI dla znaczenia tych przedrostków (np. kilo w SI oznacza 1000, a nie 1024 jak stosuje się dla bajtów). Jest to częstym źródłem pomyłek a nawet oszustw (np. co do faktycznej pojemności dysków czy pamięci komputerowych) -

Próby rozwiązania

W celu odróżnienia przedrostków o mnożniku 1000 od przedrostków o mnożniku 1024 już w styczniu 1997 r. pojawiła się propozycja opracowana przez IEC dodawania litery "i". Przedrostki wyglądałyby następująco:
Symbol Nazwa Mnożnik  Mnożnik (dziesiętnie)

 Ki	kibi	10241           1 024

 Mi	mebi	10242         1 048 576

 Gi	gibi	10243       1 073 741 824

 Ti	tebi	10244     1 099 511 627 776

 Pi	pebi	10245   1 125 899 906 842 624

 Ei	eksbi	10246 1 152 921 504 606 846 976


I wtedy:
  1 KiB = 1024 B  (KiB - kibibajt)

  1 MiB = 1024 KiB (MiB - mebibajt)

  1 GiB = 1024 MiB (GiB - gibibajt)

  1 TiB = 1024 GiB (TiB - tebibajt)

  1 PiB = 1024 TiB (PiB - pebibajt)

  1 EiB = 1024 PiB (EiB - eksbibajt)


Ta propozycja rozwiązania problemu niejednoznaczności przedrostków nie przyjęła się jednak.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-13 06:24:20