Czytaj więcej"/> Drukuj
Kętrzyn - gmina miejska i siedziba powiatu kętrzyńskiego w województwie warmińsko-mazurskim.
br />

Komunikacja

Węzeł kolejowy i drogowy.
Linie kolejowe łączą Kętrzyn z wieloma miastami (połączenia bezpośrednie):
W mieście krzyżują się drogi wojewódzkie:

Historia

Kętrzyn leży na ziemiach plemienia Bartów. Najazdy krzyżackie doprowadziły do spalenia istniejących grodów, mieszkańców, którzy przyjeli chrzest przesiedlano. Pozostałą ludność mordowano, wsie, grody palono. Dopiero w 1329 pobudowano strażnicę krzyżacką na zgliszczach grodu o pruskiej nazwie Rast. W pobliżu już w 1330 rozpoczęto budowę kościoła św. Katarzyny (rozebrany w XIX wieku). Walki z wojskami litewskimi dowodzonymi przez książąt Olgierda i Kiejstuta, doprowadziły do zniszczenia strażnicy w 1345 r. Zakon krzyżacki już w 1350 zdołał odbudować osadę, rozpoczął budowę murów obronnych. Prawa miejskie zostały nadanie w dniu 11 listopada 1357 przez Henninga Schindekopfa przez lokację na prawie chełmińskim. Wójtem-zasadźcą został Henryk Padeluche. W obrysie murów od strony południowej pobudowano warowny kościół św. Jerzego i zamek krzyżacki. Miasta bronić miało 13 baszt, w murach pobudowano dwie bramy: Wysoką, Młyńską i furtę Wodną. W czasie funkcjonowania państwa krzyżackiego Kętrzyn (niem. Rastenburg, pl. Rastembork) był siedzibą prokuratora. W historii Rastenburga było około 40 prokuratorów, z których dwóch pełniło później funkcję wielkiego mistrza krzyżackiego. Po bitwie grunwaldzkiej prokuratorzy rastenburscy podlegali bezpośrednio wielkim mistrzom krzyżackim i posiadali uprawnienia komturów w zakresie lokacji wsi. Mieszczanie buntując się przeciwko rządom zakonnym w 1440 r. przystąpili do Związku Pruskiego. Posłuszeństwo wielkiemu mistrzowi zostało wypowiedziane w 1554, mieszczanie opanowali zamek a prokurator zakonny Wolfgan Saucer został uwięziony, kilka dni później (17 lutego) utopiony w pobliskim Stawie Młyńskim. Sprawa ta została nagłośniona przez krzyżaków, jako jeden z argumentów za delegalizacją Związku Pruskiego. Na mocy rokowań polsko-krzyżackich wielki mistrz zgodziłsię na amnestię dla mieszczań pod warunkiem poddania grodu ponownie władzy krzyżackiej. Po wojnie trzynastoletniej Kętrzyn pozostał w granicach Prus zakonnych. Dopiero po utworzeniu w 1525 r Prus Książęcych nastąpił szybki rozwój miasta, zahamowany wojną z Szwecją. Lata późniejsze to okres germanizacji terenu. W okresie II wojny w gierłoskim lesie pobudowano kwaterę Hitlera - Wilczy Szaniec. Bombardowanie w 1942 i walki w 1945 doprowadziły do bardzo poważnych zniszczeń miasta, zamek i Stare miasto spłonęły. W 1946 miastu nadano nową nazwę Kętrzyn od nazwiska Wojciecha Kętrzyńskiego, historyka z XIX wieku walczącego z germanizacją Prus.

Kościół św. Jerzego

Kościół św. Jerzego budowany na miejscu dawnej strażnicy od 1359, rozbudowywany do pierwszych lat XVI wieku. Jest to najlepiej zachowany kościół obronny na Mazurach. Początkowo był to obiekt halowy, jednonawowy, zlokalizowany w południowo-zachodnim narożu miasta. W koronie murów wybudowano ganki obronne i wieżę zwieńczoną blankowaniem. Na początku XV wieku wzniesiono drugą wieżę (dzwonniczą), a pod koniec stulecia obiekt przebudowano na trójnawową pseudobazylikę (dobudowano nawę boczną północną, nawa środkowa i południowa mieści się w obrysie kościoła halowego). Po pożarze w 1500 r., podczas odbudowy powstało istniejące i charakterystyczne odchylenie osi kościoła (prezbiterium nie leży dokładnie na osi nawy środkowej, z środka nawy głównej są widoczne tylko dwa okna: prawe i środkowe, trzecie jest niewidoczne). W kościele zasługują na uwagę: sklepienia kryształowe z 1515 r. (wykonał je mistrz Matz z Gdańska), XVI-wieczna ambona, organy z 1721 r. (Josue Mosengel twórca organów w Świętej Lipce ) były przebudowywane - obecne z 1975 r. mają 43 głosy, płyta nagrobna (epitafium) Krzysztofa Schenka von Tautenburg z 1597 r. oraz karcer (wejście z kościoła) znajdujący się pod wieżą wysoką. Kościół św.Jerzego ma tytuł Bazyliki Mniejszej oraz pełni także funkcję kolegiaty. W kościele dawna kaplica św. Jakuba po reformacji pełniła funkcję baptysterium, które po II wojnie światowej ukształtowano architektonicznie na wzór Ostrej Bramy w Wilnie. Z tego miejsca zawsze na początku lipca odbywają się piesze pielgrzymki do Wilna.

Kościół św. Jana

Obok kościoła św. Jerzego znajduje się kościół św. Jana - dawna kaplica cmentarna adaptowana na Szkołę Wielką przygotowującą kandydatów na Uniwersytet w Królewcu założony przez księcia Albrechta. Budynek ten służył mniejszości polskiej jako świątynia protestancka, stąd zwany był kościołem polskim.

Szkoła Wielka

Budynek kościoła św.Jana wyglądał nieco inaczej niż obecnie.Na piętrze były sale lekcyjne i mieszkania nauczycieli. Szkoła została założona w 1546 przez księcia Albrechta . Językiem wykładowym była łacina, a do przedmiotów obowiązkowych należała nauka jęz. niemieckiego i polskiego. Naukę jęz. polskiego zniesiono około 1830 r. W 1810 r. szkoła w ówczesnym Rastenburgu była jedyną protestancką szkołą nauczającą na terenie Prus poza "Gimnazjum Staromiejskim" w Królewcu ,która przygotowywała kandydatów na uniwersytet. W roku 1817 Gimnazjum przeniesione zostało do nowego budynku, także obok kościoła św.Jerzego. W 1896 r. z okazji jubileuszu 350-lecia szkoły nadano jej nazwę Gimnazjum im. Księcia Albrechta. Szkołę w 1907 r. ponownie przeniesiono do nowego budynku, gdzie obecnie się mieści Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Wychowankami szkoły byli: m.in. Wojciech Kętrzyński (uczeń tej szkoły w latach 1855-1859) i Wilhelm Wien ( uczeń w latach 1875-1879) z Drachenstein (obecnie Smokowo -gmina Kętrzyn). Uroczystości 450-lecia szkoły obchodzono w 1996r. W jubileuszu uczestniczył prof. Helmut Wagner z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie wychowanek Gimnazjum im. Księcia Albrechta od 1940 r. do 20 stycznia 1945.

Zamek

Budowa zamku rozpoczęła się w tym samym okresie co budowa kościoła św. Jerzego. Zamek stanął w południowo-wschodnim narożu miasta, jako trójskrzydłowy obiekt, zamknięty od strony zachodniej ścianą kurtynową z bramą. Skrzydła zamku od strony dziedzińca obiegał drewniany krużganek, wykusz
na dziedzińcu stała studnia. Najważniejszą częścią zamku było jego skrzydło północne. Pozostałe skrzydłą pełniły funkcje gospodarcze. Pod koniec XIV wieku zamek został otoczony murami z bramą przejazdową od strony miasta. Warownia nie miała charakterystycznej dla budowli krzyżackiej wieży i przedzamcza. Spiętrzenie rzeki Guber utworzyło Staw Młyński (zasypany w 1910) osłaniający zamek od strony południowej. Zamek w XVII wieku był wielokrotnie przebudowywany. W 1945 roku spłonął. W latach 1962 - 1967 mury zamku zostały zrekonstruowane na podstawie zachowanych rycin z XIX wieku. Wnętrza są współczesne i dostosowane do potrzeb znajdujących się w nim: Muzeum i Biblioteki.

Inne

Wyznania

W Kętrzynie są cztery parafie rzymskokatolickie : św. Jerzego (siedziba Dekanatu Kętrzyn I), św. Katarzyny (siedziba Dekanatu Kętrzyn II) , św. Jacka i św. Brata Alberta Chmielowskiego. Parafią personalną (bez wydzielonego terytorium) jest Parafia Straży Granicznej p.w. św. Mateusza. W oddzielnej strukturze znajduje się Parafia Katolicka Obrządku Greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego) p.w. Bazylego Wielkiego. Należy ona do dekanatu w Węgorzewie, Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Kościoła Greckokatolickiego w Polsce. W Kętrzynie jest też Parafia Prawosławna p.w. Narodzenia N.M.P. (w cerkwi znajdują się freski wykonane przez Jerzego Nowosielskiego). Kościół protestancki reprezentowany jest przez Parafię Ewangelicko-Augsburską p.w. św. Jana. Zbory swoje posiadają także: Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Zielonoświątkowy w R.P. Zbór "Betel" i Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. W Kętrzynie znajdują się także zakony: Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny i Zakon Ojców Bazylianów. Bazylianie obsługują parafie greckokatolickie w Kętrzynie, Reszlu , Asunach i Bajorach Małych.

Gospodarka

W Kętrzynie rozwinięty jest przemysł elektrotechniczny, odzieżowy i spożywczy. Z jednostek organizacyjnych o charakterze ponad lokalnym w Kętrzynie znajduje się Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz Komenda Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Największe zakłady to "Warmia" (przemysł odzieżowy) oraz Philips (elektronika).

Miasta partnerskie

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-28 03:13:58