Czytaj więcej"/> Drukuj
Juda to kraina geograficzna oraz państwo Izraelitów ze stolicą w Jerozolimie istniejące między X a V w. p.n.e. Powstało po śmierci króla Salomona i rozpadzie Izraela (ok. 930 p.n.e.) na królestwo północne (Izrael) ze stolicą w Samarii i południowe (Judę) ze stolicą w Jerozolimie. Juda podbita została przez władcę babilońskiego Nabukadnezara II (Nabuchodonozora II) w 586 p.n.e., a znaczna część jej ludności została uprowadzona do Babilonu (niewola babilońska Żydów). Po podbiciu państwa babilońskiego przez Persów Juda została przekształcona w perską prowincję Jehud o dużym stopniu autonomii. Po jej zajęciu przez Aleksandra Macedońskiego w latach 30. IV w. p.n.e. upowszechniła się grecka nazwa Judy, Judea.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-10 21:57:56