Czytaj więcej"/> Drukuj
Jon to atom lub grupa atomów połączonych wiazaniami chemicznymi, która ma nadmiar lub niedomiar elektronów w stosunku do protonów. Obojętne elektrycznie atomy i cząsteczki związków chemicznych posiadają równą liczbę elektronów i protonów, jony zaś są elektrycznie naładowane dodatnio lub ujemnie.
Jony naładowane dodatnio nazwa się kationami, zaś ujemnie anionami. Jony mogą występować samodzielnie, w stanie wolnym (zwykle w fazie gazowej) lub tworzą tzw. pary jonowe, które mogą być luźno z sobą związane lub odwrotnie mogą tworzyć silne wiązania. Silnie związane pary jonowe tworzą chemiczne wiązania jonowe, obecne w wielu związkach chemicznych.
Powstanie jonu z obojętnego atomu lub cząsteczki nazywamy jonizacją.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 23:30:18