Czytaj więcej"/> Drukuj
John Broadus Watson - (1878-1958) - amerykański psycholog, prekursor behawioryzmu. Profesor Johns Hopkins University w Baltimore. W 1913 przedstawił własną koncepcję psychologii, która odrzucała analizowanie świadomości i introspekcję, jako metodę subiektywną i nienaukową.
Uważał, że zachowanie się człowieka jest wyłącznie wynikiem reakcji na bodziec.
Pisał: Dajcie mi dziecko spłodzone przez dowolną parę rodziców i dajcie mi pełną kontrolę nad środowiskiem, w jakim będzie ono wzrastać - a sprawię, że wyrośnie na wybitnego uczonego, artystę, politycznego przywódcę, czy też, jeśli tylko będę tego chciał, zostanie pospolitym przestępcą.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-19 19:12:29