Czytaj więcej"/> Drukuj
Jezioro - naturalny śródlądowy zbiorniki wodny, którego wystepowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym moga gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi. Zasilanie należy natomiast przede wszystkim od warunków klimatycznych.
Największe i najgłębsze są jeziora pochodzenia tektonicznego. Jest w nich zgomadzonych ponad 95% zasobów wód jeziornych. Wypełniają zagłebienie powstałe w wyniku ruchów tektonicznych. Największym pod względem powierzchni i zasobów jest Morze Kaspijskie. Najniżej (około 400 m p.p.m.) położone jest lustro wody Morza Martwego, najgłębiej - dno jeziora Bajkał (1620 m poniżej lustra wody i 1160 m p.p.m.). Jednym z najwyżej położonych duzych jezior jest Titicaca w Andach (3812 m n.p.m.). Najliczniejsze są jeziora polodowcowe. Wystepują zarówno w górach, np. w Tatrach, jak i na nizinach, gdzie tworzą duże skupiska zwane pojezierzami.
Jeziora są młodym elementem krajobrazu, tylko nieliczne głębokie jeziora siegają swym wiekiem trzeciorzędu. W klimacie suchym wysychają, a w klimacie wilgotnym ulegają zasypywaniu i zarastaniu roślinnością wodną przekształcając się w bagna.
Bagna i jeziora są naturalnymi zbiornikami wodnymi gromadzącymi wody wtedy, gdy jest ich nadmiar i oddającymi je w okresach bezopadowych. Regulują więc przepływ rzek i wyrównują go w czasie. Zapobiegają ponadto powodziom i nadmiernemu obniżeniu stanu wód w okresach suszy, co podnosi znaczenie rzek z nich wypływających. Duża powierzchnia wodna sprawia, że klimat pojezierzy jest wilgotniejszy niż na obszarach z nim sąsiadujących. Tworzą one swoiste ekosystemy z bogatą florą i fauną wodną.
Jeziora mają również znaczenie gospodarcze - stanowią obszary rekreacyjno-sportowe, są wodnymi drogami komunikacyjnymi, łatwo dostepnym źródłem wody, np. dla przemysłu. Ich wody o bogatym życiu organicznym są źródłem żywności.

Klasyfikacje jezior

Jeziora klasyfikuje się według sposobu powstania niecki, lub też według cech hydrologicznych, fizycznych, chemicznych i biologicznych.
Jeziora mogą być odpływowe, przepływowe, bezodpływowe.
Rodzaje jezior ze względu na pochodzenie: Rodzaje jezior ze względu na częstość cyrkulacji wody:
NazwaCyrkulacja wodyWystępowanieTermika
amiktyczne brak cyrkulacji strefa polarna zbiorniki przez cały rok pokryte war­stwą lodu
monomiktyczne zimneraz w roku pełna cyrkulacja strefa polarna i obszary wysokogórskietemperatura wody zawsze poniżej 4°C
dimiktycznedwa razy w rokustrefa umiarkowanatemperatura wody latem powyżej 4°C, zimą poniżej 4°C
monomiktyczne ciepłeraz w rokustrefa równikowa i międzyzwrotnikowa temperatura wody zawsze powyżej 4°C
oligomiktycznesłaba (głównie górnych warstw)strefa przyrównikowaciepła woda w całym przekroju zbiornika
polimiktyczneczęsta (nawet codzienna)różne strefy - jeziora płytkieprawie jednakowa temperatura w całym przekroju jeziora

Badaniem jezior zajmuje się dział hydrologii - limnologia.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-26 06:24:25