Czytaj więcej"/> Drukuj
Jer to głoska tworząca sylabę, występująca w języku prasłowiańskim. Nie jest pewne, czy była samogłoską.
Wyróżnia się W rozwoju języków słowiańskich jery rozwinęły się w pełne samogłoski lub zaniknęły, np:
ps. pьsъ > pol. pies, ros. пёс (pios)
ps. pьsa > pol. psa
ps. sъnъ > pol. sen
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-24 17:43:54