Czytaj więcej"/> Drukuj
Jan Strelau (urodzony w 1931 roku w Gdańsku), polski psycholog. Jest kontynuatorem teorii "wydolności funkcjonalnej komórki nerwowej", zapoczątkowanej przez Iwana Pawłowa i twórcą regulacyjnej teorii temperamentu.
Organizator i kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych na Wydziale Psychologii UW oraz Interdyscyplinarnego Centrum Genetyki Zachowania UW. Pracuje także jako profesor zwyczajny w Uniwersytecie Śląskim i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Członek rzeczywisty PAN, członek Akademii Europejskiej (Academia Europaea) i członek korespondent Fińskiej Akademii Nauk. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Państwowego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych w Moskwie. Należy do wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, w latach 1996-2000 był m. in. wice-przewodniczącym Międzynarodowej Unii Nauk Psychologicznych. Opublikował blisko 200 prac z zakresu psychologii różnic indywidualnych. W 2000 roku dostał Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zwaną Polskim Noblem za książkę "Psychologia temperamentu"
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-28 03:30:35