Czytaj więcej"/> Drukuj
Jan Kopcewicz, polski biolog o specjalności fizjologia roślin, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1982-1984, 1987-1990 oraz od roku 1999.
Jest pracownikiem Instytutu Biologii Ogólnej i Molekularnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz członkiem Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin Polskiej Akademii Nauk. W latach 1999-2001 brał udział w pracach badawczych nad rolą fitochromu i naturalnych regulatorów wzrostu w kontroli fotoperiodycznej indukcji kwitnienia.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-24 10:30:55