Czytaj więcej"/> Drukuj
Jan_Kochanowski -
Jan Kochanowski, herbu Korwin (urodzony w roku 1530 w Sycynie koło Radomia, zmarł w roku 1584 w Lublinie), wybitny poeta staropolski.
Pochodził ze szlacheckiej rodziny Kochanowskich, był synem Piotra Kochanowskiego, sędziego sandomierskiego.

Edukacja i podróże

Studia rozpoczął na Akademii Krakowskiej w 1544, zaś w latach 1551–1552 studiował w Królewcu, skąd wyjechał do Włoch, do Padwy. Na tamtejszym uniwersytecie zetknął się z takimi umysłami jak Francesco Robortelo, jak i ze studiującymi tam Polakami – Łukaszem Górnickim, Andrzejem Trzecieskim i Andrzejem Nideckim. Studia, podróże i kontakty z uczonymi i humanistami dały Kochanowskiemu wiedzę filologiczną, humanistyczną oraz ogładę i wprawę literacką.
Pisał już we Włoszech erotyki i drobne utwory po łacinie. W tamtym okresie powstała także pieśń Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary.
W latach 1555–1556 przebywał ponownie w Królewcu, by następnie w latach 1556–1559 odbyć dwie kolejne podróże do Włoch. Stamtąd drogą poprzez Francję (gdzie zetknął się z Ronsardem) i Niemcy wrócił już na stałe do Polski.

Działalność na polskich dworach

W kraju przebywał na dworach, między innymi Jana Firleja i biskupa Filipa Padniewskiego. Dzięki poparciu kanclerza Piotra Myszkowskiego dostał się na dwór Zygmunta Augusta, gdzie około roku 1564 mianowano go sekretarzem królewskim.
Służył królowi podczas burzliwych sejmów, zajmował się działaniami politycznymi, czego ślady widać w jego utworach. Oddał znaczne usługi w trakcie przygotowań do wyprawy na Moskwę w 1568 roku.
Przy dworze Zygmunta II Augusta służył do 1574 roku. Opisywał ważne dla Ojczyzny wydarzenia, w tym drugi hołd pruski księcia Albrechta II Fryderyka Hohenzollerna u stóp Zygmunta II Augusta, unię Korony i Litwy (1569).

Czarnolas

Z dworem Korony rozstał się po wyborze nowego króla Henryka Walezego i 1574 osiedlił się na wsi w Czarnolesie. Po ślubie z Dorotą Podlodowską około 1574 roku, Kochanowski pędził w Czarnolesie żywot ziemianina. Po śmierci Zygmunta Augusta brał udział w sejmie elekcyjnym i zyskał łaski kanclerza Stefana Batorego, Jana Zamoyskiego. W tym okresie powstała Odprawa posłów greckich, a wkrótce po niej parafraza Psałterz Dawidów (1579), zaczerpnięta z Wulgaty . Największą pamięć zyskał dzięki Trenom, napisanym po śmierci córki, Orszulki Kochanowskiej. Zmarł nagle w Lublinie 22 sierpnia 1584 i został pochowany w Zwoleniu.

Linki zewnętrzne

[1]
Jan Kochanowski dzieła wybrane
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-24 05:05:32