Czytaj więcej"/> Drukuj
Jan Amos Komenský (po łacinie Comenius, w spolszczeniu Jan Amos Komeński) (urodzony 28 marca 1592 roku w Nivnicach (Morawy) - zmarł 15 listopada 1670 roku w Amsterdamie) był czeskim pedagogiem, filozofem, reformatorem i myślicielem protestanckim. Całe życie poświęcił praktycznej działalności wychowawczej, układaniu podręczników szkolnych i teoretycznemu opracowywaniu zagadnień pedagogicznych, a szczególnie dydaktycznych.
Twórca i propagator jednolitego systemu powszechnego nauczania. Położył podwaliny pod współczesne zasady pedagogiki. Zalecał objęcie nauczaniem wszystkich niezależnie od płci i stanu, a także nauczanie w języku ojczystym (nauka łaciny miała być wprowadzana później).
Jego poglądy głosiły wiarę w dobrobyt i naprawę ludzkości poprzez rozpowszechnianie wiedzy. Zwalczany przez Kościół katolicki schronił się w Polsce w Lesznie u Rafała Leszczyńskiego. Od 1655 roku żył i mieszkał w Amsterdamie, gdzie zmarł.
Dzieła : Zobacz też :
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-04 16:03:36