Czytaj więcej"/> Drukuj
Jacques Delors (ur. 20 lipca 1925) - francuski ekonomista i polityk, który przez trzy kadencje był przewodniczącym Komisji Europejskiej (styczeń 1985 - grudzień 1994).
Od lat 40. pełnił szereg funkcji we francuskiej bankowości i planowaniu, zostając w 1969 r. doradcą gaullistowskiego premiera Jacquesa Chaban-Delmas. W 1974 przystąpił do francuskiej Partii Socjalistycznej, a w latach 1979-1981 pracował w Parlamencie Europejskim. Za prezydentury François Mitterranda (1981-1983) Delors był ministrem gospodarki i finansów, a w okresie 1983-1984 ministrem gospodarki, finansów i budżetu, przyczyniając się do ożywienia francuskiej gospodarki po okresie socjalistycznych eksperymentów premiera Pierre'a Mauroy.
W 1985 r. został przewodniczącym Komisji Europejskiej ówczesnej Wspólnoty Europejskiej. Razem z brytyjskim komisarzem, lordem Cockfieldem, uzyskał aprobatę dla tzw. Single European Act (1986), który legł u podstaw utworzenia jednolitego rynku europejskiego w 1993 r.
Był rzecznikiem integracji europejskiej. W 1987 roku przedstawił tzw. pakiet Delorsa, ukazujący perspektywy zjednoczenia Europy i nadzorował jej przebieg. W 1989 r. w kolejnej wersji projektu zarysował koncepcję stworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej, z jednolitą walutą euro.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-08 08:43:56