Czytaj więcej"/> Drukuj
Językoznawstwo (lingwistyka) jest nauką o języku. Zajmuje się powstawaniem, rozwojem i funkcjonowaniem języka, a także zależnościami między poszczególnymi językami.
Kierunki badań językoznawczych można zebrać w trzy następujące przeciwstawne pary: Kierunek badań, określany czasami jako lingwistyka ogólna lub lingwistyka bez dodatkowych określeń, należy rozumieć jako językoznwastwo synchroniczne, teoretyczne i niezależne jednocześnie. Dziedzina ta jest uważana za jądro językoznawstwa.

Działy językoznawstwa

Językoznawstwo zajmuje się wszelkimi aspektami języka i zawiera w sobie liczne działy. Należą do nich między innymi:

Interdyscyplinarne kierunki badań lingwistycznych

Na pograniczu lingwistyki i innych nauk wyodrębniły się następujące dziedziny badań: Produkty wiedzy lingwistycznej znajdują zastosowanie głownie w tych dziedzinach działalności człowieka, w których podmioty (uczestnicy) stosunków społecznych należą do różnych wspólnot językowych. Dziedziny działalności człowieka, w których wiedza lingwistyczna jest potrzebna to translatoryka - teoria i praktyka przekładu, dydaktyka, pedolingwistyka, obejmująca także nauczanie języka ojczystego dzieci i młodzieży, komunikacja masowa, problematyka grup społecznych posługujących się własnymi językami, informatyka, teoria i praktyka sztucznego intelektu i in.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-25 13:37:09