Czytaj więcej"/> Drukuj
Języki zachodniosłowiańskie - jeden z trzech zespołów języków słowiańskich (obok języków wschodnio- i południowosłowiańskich), którymi posługuje się około 56 mln mówiących w Europie Środkowej.
Zespół dialektów zachodniosłowiańskich wyodrębnił się już w okresie wędrówki ludów, ale dopiero około VII wieku można mówić o jego odrębności. W okresie od VII do X wieku zachodzi jego wewnętrzne zróżnicowanie na dwie grupy etniczno-językowe: lechicką i łużycką, a w wieku IX doszła grupa czesko-słowacka (wcześniej przodkowie dzisiejszych Czechów i Słowaków wchodzili w obręb Słowian południowych, ale odcięci przez migracje Madziarów zwrócili się w stronę Słowian zachodnich). Podgrupę czesko-słowacką kontynuują języki czeski i słowacki, łużycką - dwa języki łużyckie, a lechicką - polski i kaszubski. Z tej ostatniej podgrupy wymarły w XVIII wieku języki pomorskie (z wyjątkiem kaszubskiego i słowińskiego, który zaniknął w XX wieku).


Klasyfikacja języków zachodniowsłowiańskich:
języki indoeuropejskie
 języki słowiańskie (ok. 317 mln)
  języki zachodniosłowiańskie (ok. 56 mln)
   języki połabskie
   języki pomorskie (ok. 50 tys)
    kaszubski (ok. 50 tys)
    słowiński
   polski (ok. 42,5 mln)
   języki łużyckie (ok. 70 tys)
    dolnołużycki (ok. 15 tys)
    górnołużycki (ok. 55 tys)
   czeski (ok. 10 mln)
   słowacki (ok. 5 mln)

Oznaczenia:
† - język wymarły
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-16 01:07:35