Czytaj więcej"/> Drukuj
Języki wschodniosłowiańskie - jedna z trzech grup języków słowiańskich (obok zachodnio- i południowosłowiańskich). Posługuje się nimi ok. 210 mln ludzi w Europie Wschodniej i Azji Północnej.


Klasyfikacja języków wschodniosłowiańskich:
języki indoeuropejskie
 języki słowiańskie (ok. 317 mln)
  języki wschodniosłowiańskie (ok. 210 mln)
   język Krywiczów
   staroruski
   białoruski (ok. 10 mln)
   rosyjski (ok. 160 mln)
   ukraiński (ok. 40 mln)
    rusiński

Oznaczenia:
† - język wymarły lub dawne stadium historyczne języka dzisiejszego
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 11:34:50