Czytaj więcej"/> Drukuj
Język sztuczny schematyczny jest typem języka sztucznego, którego gramatyka i morfologia zostały celowo uproszczone i zregularyzowane - specyficzne cechy języków źródłowych zostały usunięte, aby był on prostszy niż języki etniczne, nawet kosztem zniekształcenia wyrazów z języków źródłowych, utrudniającego ich rozpoznanie osobom nie znających tego języka.
Badania naukowe wykazały, że tego rodzaju podejście do konstrukcji języka czyni go łatwiejszym do nauczenia się i aktywnego używania niż w przypadku języków etnicznych, a nawet łatwiejszym niż języki sztuczne naturalistyczne.
Najlepiej znanym przykładem języka tego typu jest esperanto.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-26 22:01:51