Czytaj więcej"/> Drukuj
Języki pomorskie
  1. grupa dialektów z zespołu lechickiego języków zachodniosłowiańskich, którymi w VIII - XV? wieku posługiwały się plemiona zamieszkujące ziemie pomiędzy Bałtykiem a Wartą i Notecią (czy też ujściem Wisły a ujściem Odry); z dialektów tych wywodzą się najprawdopodobniej język kaszubski i słowiński.
  2. grupa dialektów języka dolnoniemieckiego, tzn. Ostpommersch, Vorpommersch i różne gwary północnobrandenburskie.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-24 17:27:04