Czytaj więcej"/> Drukuj
Języki paleoazjatyckie - umowna nazwa kilkunastu niezwiązanych genetycznie języków ludów północno-wschodniej Azji. Według hipotezy rosyjskiego uczonego L. Szrenka, ludy te są potomkami pierwotnej ludności zamieszkującej Północną Azję. Wewnątrz tej grupy języków możemy wydzielić bliżej niespokrewnione ze sobą rodziny językowe:
Dodatkowo do języków paleoazjatyckich włącza się język niwchijski i język ajnuski.
Do języków paleoazjatyckich zalicza się także dwa języki izolowane: Czasami zaliczany jest tutaj także język jukagirski, choć według najnowszych badań uważa się za język uralski.
Wszystkie te języki są aglutynacyjne, przy czym u niektórych aglutynacja jest przyrostkowa, a u innych przyroskowo-przedrostkowa. Część należy do języków ergatywnych.
Niekiedy traktuje się je jako ogniwo między językami uralskimi a językami amerindiańskimi.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-19 10:34:48