Czytaj więcej"/> Drukuj
Języki północnosłowiańskie - języki zachodniosłowiańskie i języki wschodniosłowiańskie traktowane łącznie.
Uwaga: Nie należy mylić tej grupy z fikcyjną grupą języków północnosłowiańskich.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-30 06:14:03