Czytaj więcej"/> Drukuj
Języki lechickie to umowna nazwa przyjęta przez niektórych językoznawców na określenie północnej grupy języków zachodniosłowiańskich wywodzących się z jednego języka, nazywanego często lechickim.
Do grupy tej zalicza się następujące języki:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 12:31:45