Czytaj więcej"/> Drukuj
Języki bałtosłowiańskie - podrodzina językowa w obrębie języków indoeuropejskich, obejmująca języki bałtyckie i języki słowiańskie. Posługuje się nimi ponad 300 mln osób.

Klasyfikacja języków bałtosłowiańskich
języki indoeuropejskie
 języki bałtosłowiańskie
  języki bałtyckie (ok. 4,7 mln)
   języki zachodniobałtyckie
    staropruski
    jaćwiński
   języki wschodniobałtyckie
    kuroński
    seloński
    zemgalski
    litewski (ok. 3,3 mln)
    łotewski (ok. 1,4 mln)
  języki słowiańskie (ok. 317 mln)
   języki zachodniosłowiańskie (ok. 56 mln)
    języki połabskie
    języki pomorskie (ok. 200 tys)
     kaszubski (ok. 200 tys)
     słowiński
    polski (ok. 42,5 mln)
    języki łużyckie ((ok. 70 tys)
     dolnołużycki (ok. 15 tys)
     górnołużycki (ok. 55 tys)
    czeski (ok. 10 mln)
    słowacki (ok. 5 mln)
   języki południowosłowiańskie (ok. 28 mln)
    staro-cerkiewno-słowiański
    cerkiewnosłowiański †*
    słoweński (ok. 2 mln)
    serbski i chorwacki (serbsko-chorwacki) (ok. 16 mln)
    macedoński (ok. 1,8 mln)
    bułgarski (ok. 8,5 mln)
   języki wschodniosłowiańskie (ok. 210 mln)
    język Krywiczów
    staroruski
    białoruski (ok. 10 mln)
    rosyjski (ok. 160 mln)
    ukraiński (ok. 40 mln)
     rusiński

Oznaczenia:
† - język wymarły lub dawne stadium historyczne języka dzisiejszego
†* - język dawny, ale zachowany tradycyjnie w liturgii, tekstach religijnych, filozoficznych lub naukowych
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 12:22:48