Czytaj więcej"/> Drukuj
Języki łużyckie - grupa obejmująca dwa blisko spokrewnione języki zachodniosłowiańskie: górno- i dolnołużycki, używane przez Łużyczan (łącznie ok. 150 tys. osób, większość z nich posługuje się jednak wyłącznie językiem niemieckim) na terenie Łużyc we wschodnich Niemczech. Obydwa języki łużyckie są zagrożone wymarciem (przede wszystkim dolnołużycki, którego liczbę aktywnych użytkowników szacuje się na 15 tys, podczas gdy górnołużyckiego używa ok. 55 tys osób).

Link zewnętrzny

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 12:03:50