Czytaj więcej"/> Drukuj
Język slavisk - sztuczny język, oparty na językach słowiańskich. W założeniu ma reprezentować nieistniejącą w rzeczywistości grupę języków północnosłowiańskich, stąd posada wiele zapożyczeń z języka fińskiego.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 12:09:58