Czytaj więcej"/> Drukuj
Język sievrosku - sztucznie stworzony język słowiański. Ma reprezentować nieistniejącą w rzeczywistości grupę języków północnosłowiańskich, stąd zapożyczenia z języków ugrofińskich.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 12:31:32