Czytaj więcej"/> Drukuj
Język słoweński - jeden z języków południowosłowiańskich. Język urzędowy w Słowenii. Posługuje się nim ok. 2 mln osób (z czego ok. 1,9 mln w Słowenii, ok. 90 tys. w przygranicznych rejonach Włoch, ok. 40 tys. w austriackiej części Karyntii, ok. 15 tys. w Chorwacji; poza tym używany na Węgrzech i w ośrodkach emigracji słoweńskiej, takich jak Cleveland w USA) i Buenos Aires w Argentynie.
Język słoweński zaliczany jest do południowej podgrupy języków słowiańskich, jednak posiada pewne elementy charakterystyczne dla języków północnosłowiańskich (np. użycie form praesentis czasowników dokonanych dla oznaczenia czynności przyszłych: Jutri vstanem ob osmih por. polskie "Jutro wstanę o ósmej"). Najbardziej zbliżone do niego są język serbsko-chorwacki i język słowacki. Ponadto w leksyce i frazeologii można dostrzec silne wpływy języka niemieckiego.
Język słoweński obejmuje siedem zespołów silnie zróżnicowanych dialektów: dialekty karynckie, przymorskie, rowtarskie, goreńskie, doleńskie, styryjskie i panońskie. Język literacki powstał w XVI wieku dzięki działaczom reformacji (Primož Trubar, Adam Bohorič, Jurij Dalmatin) i oparty został na dialektach doleńskich z pewną domieszką dialektów goreńskich. Zapisywany jest w zmodyfikowanym alfabecie łacińskim, który składa się z 25 liter: a b c č d e f g h i j k l m n o p r s š t u v z ž. Stosowane są 3 dwuznaki: dž lj nj.
Pod względem wymowy język słoweński wyróżnia się wśród innych języków słowiańskich niewielką liczbą spółgłosek miękkich. Akcent wyrazowy jest swobodny, ruchomy i ma charakter dynamiczny, choć w niektórych dialektach występuje również akcent melodyczny .
Charakterystyczna dla języka słoweńskiego jest kategoria liczby podwójnej, istniejąca obok liczby pojedynczej i liczby mnogiej, i używana, gdy mamy do czynienia z dwoma obiektami: eno jabolko, dve jabolki, tri jabolka ("jedno jabłko, dwa jabłka, trzy jabłka"). We wszystkich liczbach istnieją trzy rodzaje gramatyczne - męski, żeński i nijaki. Przypadków jest sześć (zanikł wołacz). Nie ma rodzajników ani przedimków, ale określoność lub nieokreśloność może być niekiedy sygnalizowana określoną lub nieokreśloną formą przymiotnika:
nov avto = nowy samochód = a new car
novi avto = nowy samochód = the new car.
Istnieją cztery czasy gramatyczne, w tym jeden prosty (teraźniejszy) i trzy złożone, utworzone przy pomocy czasownika posiłkowego biti czyli "być" (przyszły, przeszły, zaprzeszły). Ponadto, tak samo jak w języku polskim, w odmianie czasownika istnieją trzy tryby gramatyczne (oznajmujący, rozkazujący, przypuszczający).
Wikipedia w języku słoweńskim: http://sl.wikipedia.org

Link zewnętrzny

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-22 08:37:31