Czytaj więcej"/> Drukuj
{{Język| kolor=0000cc| barwa=ffffff| nazwa oryginalna=Română| kraj, region1=Rumunia, Mołdawia, Serbia i Czarnogóra, Ukraina, Izrael i inne| liczba=26 milionów| pozycja=36.| rodzina=Języki indoeuropejskie
*Języki romańskie
**Języki wschodnioromańskie
***Język rumuński| rodzaj=łaciński| kraj, region2=Rumunia, Mołdawia, Wojwodina (Serbia i Czarnogóra)| agencja=Akademia Rumuńska| iso1=ro| iso2=rum/ron| sil=RUM| kod=ro| przymiotnik=Rumuńska| język=Rumuński|przymiotnik2=rumuńskiego }}
Język rumuński (dakorumuński) to język z grupy romańskiej (podgrupa wschodnioromańska) języków indoeuropejskich, którym posługuje się około 26 mln osób, z czego około 20,5 mln w Rumunii, około 2,7 mln w Mołdawii (dialekt mołdawski), około 200 tysięcy w Izraelu, około 100 tysięcy w Serbii i Czarnogórze i około 400 tysięcy na Ukrainie; mniejsze skupiska użytkowników w innych krajach (takich jak: Australia, Azerbejdżan, Kanada, Węgry, Kazachstan, Rosja i USA).
Język rumuński jest językiem urzędowym w Rumunii, Mołdawii (oficjalna nazwa języka w tym drugim kraju to język mołdawski) i Wojwodinie (Serbia).
Do jego zapisu stosuje się od 1860 roku alfabet łaciński. Wcześniej (od XVI wieku) stosowano w tym celu cyrylicę (w Mołdawii cyrylica obowiązywała też od momentu przyłączenia jej do ZSRR do 1989 roku).
W języku rumuńskim występuje także wiele zapożyczeń z języków słowiańskich, takich jak "ceas" (czyt. czas, w znaczeniu 'godzina'), "război" ('wojna'), "nevastă" ('żona'), "duh" 'duch' (np. w połączeniu . Duhul Sfînt 'Duch Święty'), itd.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-25 12:08:33