Czytaj więcej"/> Drukuj
Język prasłowiański jest to należący do rodziny języków indoeuropejskich wspólny prajęzyk dawnych Słowian, z którego później wykształciły się poszczególne języki słowiańskie. Za koniec istnienia języka prasłowiańskiego uznaje się przełom V i VI wieku n.e
Nie istnieją żadne zabytki pisane w nim sporządzone. Historycy języka odtwarzają jego formy metodami lingwistyki historycznej, na przykład metodą porównawczą - tj. zestawiając słowa z różnych języków słowiańskich i niesłowiańskich.


Fonologia

System głosek prasłowiańskich
SPÓŁGŁOSKI wargowe przedniojęzykowo-zębowe przedniojęzykowo-zębowe miękkie przedniojęzykowo-dziąsłowe przedniojęzykowo-dziąsłowe miękkie środkowojęzykowe tylnojęzykowe
zwarte p, b t, d k, g
nosowe , m , n
szczelinowe , v s, z š, ž x,
zwarto-szczelinowe c`, dz` č, dž
spółgłoski płynne , l , r , j

Ponadto wszystkie spółgłoski twarde z wyjątkiem s, z, t, d, k, g, x miały warianty miękkie, przed j lub zamiast połączeń spółgłoska + j.
samogłoski i, ь, e, ę, ě, a, o, ą, ъ, y, u

ь,ъ - jery

ę, ą - e i o nosowe, jak dzisiejsze polskie

ě - jať, wymowa /ä/, czyli pośrednie między /e/ a /a/, jak w angielskim słowie cat

y - tylnojęzykowe, inne od dzisiejszego polskiego

sonanty (spółgłoski tworzące sylaby) l, l`, r, r`

Przemiany samogłosek przy powstaniu języka prasłowiańskiego

i < *i , *ei i2 < *oi (i2 powstało później, nie jestem pewien rozwoju dwugłosek *ei, *ai, *oi)[
ь < *i
e < *e
ę < *en, *em
ě < e  ě2 < *ai
a < *a , o 
o < *a, *o
ą < *an, *am, *on, *om
ъ < *u
y < *u 
u < *eu, *au, *ou

Palatalizacje

tj > c`, dj > dz' (w grupie zachodniosłowiańskiej)
sj > š, zj > ž
rj > r`, lj > l`, nj > n`
kj > č, gj > ž, xj > š,

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-12-05 00:17:52