Czytaj więcej"/> Drukuj
{{Język| kolor=0000ff| barwa=ffffff| nazwa oryginalna=kaszëbsczi jãzëk| kraj, region1= Polska, Kanada| liczba=50 - 200 tysięcy (brak dokładnych danych)| pozycja=-| rodzina=Języki indoeuropejskie
*Języki słowiańskie
**Języki zachodniosłow.
***Języki pomorskie
| rodzaj=łaciński| kraj, region2=Od 2005 roku w Polsce język regionalny, z możliwością wprowadzenia do urzędów jako język pomocniczy w Województwie pomorskim.| agencja=?| iso1=-| iso2=csb| sil=CSB| kod=csb| przymiotnik=Kaszubska| język=Kaszubski|przymiotnik2=kaszubskiego }} Język kaszubski (kasz. kaszëbsczi jãzëk) - język z grupy zachodniosłowiańskiej języków słowiańskich, którym posługuje się w Polsce na co dzień ponad 50 tys. Kaszubów. Kaszubski jest jednym z języków pomorskich - o odrębnym języku można mówić już w wieku XIV. Za najstarsze druki kaszubskie uważane są Duchowne piesnie Dra Marcina Luthera i inszich naboznich męzow Szymona Krofeja z roku 1586, jak i z roku 1643 Michała Pontanusa Mały Catechism Niemiecko Wándalski abo Slowięski. Używana obecnie forma pisana języka kaszubskiego jest ewolucją zaproponowanej w 1879 roku przez Floriana Ceynowę w wydanej w Poznaniu Zarés do grammatikj kasebsko-slovjnskjé mòvé.

Użycie

Zasięg kaszubszczyzny od wielu lat nieustannie się zmniejsza (
Do niedawna język ten był przez większość polskich językoznawców uznawany jedynie za dialekt języka polskiego. W roku 2003 przydzielono językowi kaszubskiemu trzyliterowy międzynarodowy kod CSB według normy ISO 639-2.
Obecnie w Polsce istnieje kilkadziesiąt szkół, w których dzieci uczą się kaszubskiego. Od 2005 roku istnieje możliwość zdawania egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego jako języka mniejszości narodowej. W języku kaszubskim wydawane są książki i czasopisma, emitowane są regionalne programy radiowe i telewizyjne.
Według ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, istnieje możliwość używania przed organami gminy, obok języka urzędowego, języka kaszubskiego jako języka pomocniczego.

Alfabet

Alfabet języka kaszubskiego zawiera następujące litery:
aA ąĄ ãà bB cC dD eE éÉ ëË fF gG hH iI jJ kK lL łŁ

mM nN ńŃ oO òÒ óÓ ôÔ pP rR sS tT uU ùÙ wW yY zZ żŻ

w tym nie występujące w języku polskim:
ã [an], é [yj], ë [e/a] (tzw. "szwa"), ò [łe], ô [o/e], ù [łu].


Właściwości języka kaszubskiego

Przykład (Ojcze nasz)

Òjcze nasz, jaczi jes w niebie,

niech sã swiãcy Twòje miono,

niech przińdze Twòje królestwò,

niech mdze Twòja wòlô

jakno w niebie tak téż na zemi.

Chleba najégò pòwszednégò dôj nóm dzysô

i òdpùscë nóm naje winë,

jak i më òdpùszcziwómë naszim winowajcóm.

A nie dopùscë na nas pòkùszeniô,

ale nas zbawi òde złégò. Amen


Literatura

Zabytki piśmiennictwa kaszubskiego (pomorskiego)

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-24 16:52:53